Hellere være original end kopi!

Jeg har seks ærlige tjenere
 (de har lært mig alt, hvad jeg ved);
Deres navne er Hvad og Hvorfor og Hvornår
 og Hvordan og Hvor og Hvem

            - Rudyard Kipling
Der er ingen ende på bøger der skrives
 og meninger der menes
 om livets oprindelse
  og jorden vi bor på

Selv om alle er enige om at 
 "Intet opstår af sig selv"
 så forlyder det alligevel
  fra lærde og ulærde

At alt hvad der lever og ånder
 er opstået fra det rene ingenting?

             - Frede Hundewadt

Hebræerne 3:4

Ethvert hus bygges jo af en eller anden, men den der har bygget alt, er Gud.

Esajas 42:5, 8

Dette siger den sande Gud, Jehova, himlens Skaber, Den Mægtige der har udspændt den, den der har udbredt jorden med alt hvad den frembringer, den der giver åndedræt til dem der bor på jorden, ånd til dem der vandrer på den:  – Jeg er Jehova, det er mit navn. Jeg giver ikke min herlighed til nogen anden, og den tilbedelse der tilkommer mig, giver jeg ikke til gudebilleder.

Prædikeren 12:13-14

Efter at alt er blevet hørt, er konklusionen: Frygt den sande Gud og hold hans bud, for det er alt hvad mennesket er forpligtet til at gøre. 14 Den sande Gud vil kræve menneskene til regnskab for alle deres handlinger, også dem der er skjult, og bedømme om de er gode eller dårlige.

Apostlenes Gerninger 17:16-33

Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han oprørt over at se at byen var fyldt med afguder. Derfor begyndte han i synagogen at fremføre argumenter for jøderne og de andre der tilbad Gud, og på torvet talte han hver dag med dem som tilfældigvis var der. Men nogle af de epikuræiske og stoiske filosoffer gav sig til at diskutere med ham, og nogle sagde: “Hvad er det mon det snakkehoved vil sige?” Andre sagde: “Det lader til at han forkynder fremmede guder.” Det var fordi han forkyndte den gode nyhed om Jesus og om opstandelsen fra de døde. De greb fat i ham og førte ham til Areopagos og sagde: “Kan vi få at vide hvad det er for en ny lære du taler om? Du kommer nemlig med noget der lyder mærkeligt i vores ører, og vi vil gerne vide hvad det betyder.” Faktisk brugte athenerne og de fremmede som var dér, ikke deres fritid til andet end at fortælle og høre nyt. Paulus trådte så frem midt for Areopagos og sagde: “Athenske mænd, jeg ser at I på alle måder lader til at være mere religiøse end andre. Mens jeg gik rundt og betragtede de ting I tilbeder, fandt jeg for eksempel et alter med indskriften ‘For en ukendt gud’. Det som I altså tilbeder uden at kende, dét forkynder jeg for jer. Den Gud som har skabt verden og alt hvad der er i den, ham der er himlens og jordens Herre, bor ikke i templer der er bygget af mennesker; han forventer heller ikke at mennesker sørger for ham som om han trængte til noget, for det er ham der giver liv og ånde og alting til alle. Og han har ud af ét menneske dannet hver nation af mennesker til at bo på hele jorden, og han har bestemt de fastsatte tider og fastlagt grænserne for hvor mennesker skulle bo, for at de skulle søge Gud, ja, famle sig frem til ham og virkelig finde ham, han er nemlig ikke langt væk fra en eneste af os. For ved ham lever vi og bevæger vi os og er vi til, sådan som også nogle af jeres digtere har sagt: ‘For vi er også hans børn.’ Når vi altså er Guds børn, må vi ikke mene at Det Guddommelige Væsen er som guld eller sølv eller sten, som noget der er kunstnerisk udformet ud fra menneskers tanker. Det er rigtigt at Gud tidligere har set gennem fingre med en sådan uvidenhed, men nu oplyser han mennesker overalt om at de skal angre. Han har nemlig fastsat en dag hvor han vil dømme den beboede jord med retfærdighed ved en mand som han har udnævnt, og det har han givet alle en garanti for ved at oprejse ham fra de døde.” Da de hørte om en opstandelse fra de døde, begyndte nogle at gøre nar, men andre sagde: “Vi vil gerne høre dig fortælle mere om det en anden gang.” men nogle mænd sluttede sig til ham og fik tro. Blandt dem var Dionysios, som var dommer ved Areopagosdomstolen, foruden en kvinde der hed Damaris, og flere andre.

Skriv et svar