Tankevækkende tilbageblik.

Bibelen – nedskrevet over et tidsrum på 1610 år – Fakta om Bibelen

„Alle Det gamle Testamentes skribenter mente at Jorden var flad.“ – Roger Pilkington, britisk forfatter, World Without End (1960)

Fladjordsselskabet
Dansk Wikipedia

Jorden er rund Esajas 40:22
Jorden hænger på intet Job 26:7

Nicolaus Copernicus – f.1473 d.1543
Den matematiker og astronom som beskrev et univers hvor solen var centrum i stedet for jorden.
Dansk Wikipedia
Engelsk Wikipedia

Galileo Galilei – f.1564 d.1642
Dømt i 1633 for at sige at jorden drejer rundt om solen.
Dansk Wikipedia
Engelsk Wikipedia

Jorden – fakta iflg. Wikipedia
Dansk Wikipedia

Den katolske kirkes senere genvurdering af Galileo
https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei#Legacy

I afsnit tre citeres fra en tale Kardinal Ratzinger (senere Pave Benedict XVI) holdt i 1990.
I denne tale citerer Ratzinger et af den østrigsk fødte filosof Paul Feyerabend’s synspunkter.

“The Church at the time of Galileo kept much more closely to reason than did Galileo himself, and she took into consideration the ethical and social consequences of Galileo’s teaching too. Her verdict against Galileo was rational and just and the revision of this verdict can be justified only on the grounds of what is politically opportune.”

Oversat til dansk

Kirken, på tidspunktet for Galileo, holdt sig meget tættere til fornuft end Galileo selv gjorde, og hun tog også hensyn til de etiske og sociale konsekvenser af Galileis lære. Hendes dom over Galileo var rationel og retfærdig og revurdering af denne dom kan kun retfærdiggøres med baggrund i, hvad der er politisk muligt.

Det jeg finder specielt og atypisk, er hunkønsomtalen ‘she’ og ‘her’ af kirken. For mit vedkommende leder dette tankerne hen på Åbenbaringens bog i Bibelen. Her er omtalt en religiøs skøge med politiske forbindelser og drab på samvittigheden.

17 Og en af de syv engle som havde de syv skåle kom og talte med mig og sagde: „Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge som sidder på mange vande; 2 med hende har jordens konger begået utugt, mens de der bor på jorden blev berusede af hendes utugts vin.“ 3 Og han førte mig af sted ved ånd[ens magt] ud i en ørken. Og jeg fik øje på en kvinde der sad på et skarlagenrødt vilddyr som var fuldt af [guds]bespottelige navne og som havde syv hoveder og ti horn. 4 Og kvinden var klædt i purpur og skarlagen og smykket med guld og kostbare sten og perler og havde i sin hånd et guldbæger som var fuldt af afskyeligheder og hendes utugts urenheder. 5 Og på hendes pande var der skrevet et navn, en hemmelighed: „Babylon den Store, moderen til jordens skøger+ og afskyeligheder.“ 6 Og jeg så at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod.
Åbenbaring 17:1-6