Hvor blev det af?

Regnbuen – et tegn fra Jehova at han aldrig vil ødelægge hele jorden som ved Vandfloden.

Vandfloden – beskrevet i Den Hellige Skrift, 1 Mosebog kapitel 6-9 – oversvømmede jorden i 150 dage. Et kæmpemæssigt vandpres ser ud til at have skubbet verdensdelene fra hinanden i jordens længde retning hvis man da kan sige det om en kugle. Store dele af vandet blev også bundet som ismasser samlet omkring jordens poler.

Ismasserne smelter

I en artikel på dr.dk omtales hvordan forskere har fulgt med i afbrækningen af is ved Antarktis. Det seneste isbjerg – Larsen C – anslås til en udbredning på 5800 kvadratkilometer.

Artikelen citerer forskere for at sige “Hvis alle de ismasser, som holdes tilbage af Larsen C, falder i havet vil verdenshavene stige med 10 centimeter.” Man har yderligere anslået at ismasserne i Vestantarktis indeholder nok frossent vand til at øge havniveauet globalt med 6 meter.