Hvor er vi kommet fra?

Evolution eller skabt med en hensigt?

Er evolutionen en videnskabelig teori

For et par år siden så jeg en film om CERN – det europæiske agentur for atomforskning – og deres partikel accelerator.

Filmen hed ‘Particle Fever’ og den affødte nogle spekulationer jeg skriblede ned her.

Siden har jeg beskæftiget mig en del med emnet og læser i øjeblikket en bog af John C. Lennox med titlen “Guds Bøddel – Har videnskaben virkelig fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham?”.

Forfatteren beskæftiger sig med grænselandet mellem religion og videnskab. Dette grænseland indholder nogle meget interessante argumenter for hvorfor jorden og mennesker på er skabt med en hensigt. Et sted i bogen beskæftiger han sig med forskernes opdagelser med hensyn til den nøjagtige balance universet eksisterer i og den hårfine justering der eksisterer hvor nogle ganske små ændringer ville umuliggøre liv på jorden.

Læsningen fik mig til at tænke på hvordan man definerer en videnskabelig teori.

Jeg kan på det varmeste anbefale bogen.

Hvad er en videnskabelig teori?

Hvad gør at man kan kalde en teori for en videnskabelig teori?

Ifølge opslagsværket Encyclopedia of Scientific Principles, Laws, and Theories må en videnskabelig teori, såsom Albert Einsteins gravitationsteori, …

  • Kunne observeres
  • Kunne gentages i kontrollerede forsøg
  • Komme med præcise forudsigelser

Set i lyset af dét, hvordan forholder det sig så med evolutionen?

  • Man kan ikke observere det der sker.
  • Den kan ikke gentages.
  • Og den kan ikke komme med præcise forudsigelser.

Men kan man så betragte evolutionen som en videnskabelig hypotese?

Det samme opslagsværk definerer en hypotese som “en mere foreløbig observation af kendsgerninger [end en teori]”, men den giver mulighed for “deduktioner der kan afprøves ved eksperimenter”

Kilde: VÅGN OP! August 2015