FN-debat: Opretholdelse af international fred og sikkerhed

I min ungdom deltog jeg i en del af fredsmarchen fra København til Wien. Som jeg husker det var det i begyndelsen af 80-erne.

Men hvad sker der når vi når til et punkt hvor mennesker beslutter at nu er der fred og sikkerhed?

1 Thess 5:1-5

5 Men med hensyn til tiderne og perioderne, brødre, har I ikke behov for at der skrives til jer, 2 for I ved selv udmærket at Jehovas dag kommer nøjagtig som en tyv om natten. 3 Når de siger: „Fred og sikkerhed!“ da vil pludselig undergang komme over dem ligesom veerne over den gravide; og de skal afgjort ikke undslippe. 4 Men I, brødre, I er ikke i mørke så dagen skulle overraske jer som den ville [overraske] tyve, 5 for I er alle lysets sønner og dagens sønner. Vi hører hverken natten eller mørket til.

Omtale på altinget.dk
http://www.altinget.dk/kalender.aspx?id=26034

Resolution vedtaget på generalforsamlingen 10 September 2015
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/316

Debat indlæg på videnskab.dk

Kommentar til indlæg på videnskab.dk

Artiklen handler ikke om hvorvidt Gud findes eller ikke findes, men om Gud interesserer sig for mennesker eller ikke og hvis Han interesserer sig for mennesker – hvorfor tillader hans så ondskab og ulykker.

Jeg forstår at Guds navn (forekommer 6828 gange hebr.: יהוה, JHWH) for nogle er som en rød kappe for en tyr.

Jeg forstår også at der er en hårfin grænse mellem missioneren og debat, men eftersom debatten tager sit udgangspunkt i verdens ældste religiøse bog kan det ikke undgås, at mennesker med en religiøs opfattelse henter deres argumenter fra Bibelen.

Lad mig kommentere direkte på spørgsmålet som er artiklens overskrift

Hvorfor tillader Gud ondskab og lidelser?

I artiklen henvises til det epikuræiske paradoks (3. århundrede før Kristus), den bibelske beretning om Job (1600. århundrede før Kristus), Leibniz og Voltaire (1800. århundrede efter Kristus).

Teodicé problemet opstår fordi vi forsøger at forstå Guds hensigt og Guds person set fra en menneskelig synsvinkel.

Citat fra artiklen:
„Hvordan Gud kan kaldes retfærdig, når man tager den meningsløse lidelse i
verden i betragtning, er også emnet i fortællingen om Job, der er et af
Bibelens, ja, verdenslitteraturens, hovedværker.“

I beretningen fortælles det at alle gudssønner var samlet foran Gud og blandt dem også Satan(hebr. modstander). Vi skal huske at den gudssøn der kaldes Satan er ham der ca. 2.500 år (iflg. biblens kronologi), i skikkelse af en slange (identificeres i Åbenbaringen 12:9; 20:2) havde løjet overfor Eva og forledt hende til at være ulydig mod Gud. Ved den lejlighed (i Eden) udfordrede Satan Guds ret til at afgøre hvad der var godt og ondt.

Da alle gudssønnerne nu er samlet – spørger Gud Satan om han har bemærket Job. Gud roser Job for at være retfærdig og for at være lydig mod Gud.

Men Satan håner Gud og rejser spørgsmålet om hvorvidt Job virkelig bryder sig om Gud – mon ikke det mere handler om at han har alt hvad han bryder sig om, lever et godt liv, har en dejlig kone, dejlige børn, store flokke af husdyr, masser at tjenere – i det hele taget lever et luksus liv.

Husk at det er en – om man så må sige – offentlig forsamling.

Alle hører Satan sige ‘Gud – du er jo en kylling – jeg kan ikke røre ham – men du – du tør jo ikke tage alt det fram ham. Du skal bare se – tag alt fra ham og han vil forbande dig.’

Gud tillader Satan at gøre med Job som han vil – blot må han ikke røre manden selv.

Efter 1. runde står det 1-0 til Gud, men Satan giver ikke op så let.

Så han udfordrer endnu en gang.

Alle hører igen Satan sige: ‘Gud – det går slet ikke. Vi kommer ingen vegne når du beskytter ham og jeg ikke må røre ham. – Så må du selv gøre det – gør hans liv til et mareridt og jeg siger dig – han vil forbande dig.’

Så giver Gud ham lov til at forsøge igen – men alligevel med den begrænsning at han ikke må tage hans liv.

Og så bliver det slemt for Job – læs selv beretningen.

Så Satan har rejst 2 spørgsmål
1. Gud har ikke retten til at være Gud, Konge og Hersker over mennesker (Edens have).
2. Mennesker adlyder kun Gud fordi de får noget for det (Beretningen om Job)

Men var blev resultatet – 2-0 til Gud.

Gud har ligeledes et andet tidsperspektiv.

I Bibelen – Salme 90 vers 4 „For tusind år er i dine øjne som dagen i går, når den er forbi, og som en nattevagt.

Så for Gud er der (iflg. biblens kronologi) ‘kun’ gået knap en uge!

Vi mennesker står faktisk i samme situation som Job.

Satan plager menneskeheden med alle mulige prøvelser for at få dem til at forbande Gud.

Artikel på videnskab.dk

Bogen der forbød andre bøger

Index Librorum Prohibitorum
(dansk: Liste over Forbudte Bøger).

Dette Index ville i dag være en overtrædelse af Menneskerettighedskonventionen artikel 9 og 10.

Begrebet menneskerettigheder var dog ikke på den katolske kirkes dagsorden i det 15. århundrede men der var stor begejstring for trykketeknikken da den blev opfundet.

Nogle kaldte den ligefrem for “en guddommelig kunst”. Begejstring kølnedes dog noget da kirken opdagede at den også kunne bruges til at udbrede tanker og ideer der stred mod katolicismen.

I det 15. århundrede indførtes i flere europæiske bispedømmer nogle begrænsninger, blandt andet ‘imprimatur’ (latin: ‘må trykkes’) og dette viste at bog var godkendt til offentliggørelse.

Kirken ønskede sig en liste over forbudte bøger gældende for alle katolikker.

 • 1555 Gian Pietro Carafa udnævnes til pave Paul IV og hans første befaling var at en kommission skulle udarbejde en liste over forbudte bøger.
 • 1559 Index trykkes for første gang og dette Index var gældene for alle katolikkaer.

Det indeholdt 3 kategorier:

 1. Navne på forfattere det var forbudt at læse – uanset hvad de skrev om.
 2. Titler på forbudte bøger skrevet af forfattere hvis øvrige værker var tilladt at læse.
 3. Liste over anonyme værker

Det omfattede også forfattere som ikke skrev om religiøse emner. Et tillæg til Indexet anførte oversættelser af Bibelen og pointerede at alle oversættelser til modersmål var forbudt.

Gigliola Fragnito, historielærer ved Parmas universitet i Italien har sagt at “disse forholdsregler, der omfattede alle katolikker, var kirkens første officielle forbud mod at rykke, læse og eje Den Hellige Skrift på modersmålet”.

 • 1564 blev der på grund af stor modstand mod Indexet, efter Tridentinerkoncilet, udarbejdet en revideret udgave.
 • 1571 oprettede man Indexkongregationen, der skulle revidere udgaven fra 1564.

På grund interne magtkampe blev revision stærkt forsinket. Både Inkvisitionskongregationen, Indexkongregationen og den pavelige hof-teolog skulle afgøre hvilke værker der skulle forbydes men ansvarsopgaverne overlappede hinanden og der var uenighed om hvorvidt det var biskopperne eller inkvisitorerne der skulle have mest at sige.

 • 1596 (marts) godkendte pave Clemens VIII et nyt Index men udgivelsen blev blokeret af Inkvisitionskongregationen indtil der indførtes et kategorisk forbud mod al bibellæsning på modersmålet.

Index Librorum Prohibitorum fik, med denne udgave, stort set sin endelige form. Som tiden er gået, er det dog blevet ajourført.

Protestanterne mere eller mindre samme holdning til censur som katolikkerne og nogle protestanter, som fandt deres værker opført i Index, betragtede Index som “det bedste sted at finde frem til den mest eftertragtelsesværdige litteratur”.

Når en værk blev forbudt anbragtes den på et særligt aflåst sted kaldet “inferno”. Denne opbevaring har betydet at nogle værker har overlevet og findes i dag.

 • 1917 Indexkongregationen blev opløst
 • 1966 Index “med sin censur har ikke længere haft gyldighed som kirkelov”.

Historien om Index har vist at den bog som især vakte bekymring hos de kirkelige myndigheder, var Bibelen på modersmålet.

En specialist i Index, Jesús Martinez de Bujanda, forklarer at i det 16. århundrede var “cirka 210 oversættelser af hele Bibelen eller Det Ny Testamente” opført i Index. I 1500-tallet var italienerne kendt som ivrige bibellæsere men fortegnelsen ændrede italiernes holdning til Guds ord.

„Forbudt og fjernet som en kilde til kætteri, endte det med at italienerne forvekslede Den Hellige Skrift med kætterske skrifter,“ siger Fragnito, og tilføjer: „Vejen til frelse for katolikker i Sydeuropa gik gennem katekismus … Man foretrak en befolkning der religiøst set befandt sig på børnestadiet, fremfor en befolkning der bestod af religiøst modne mennesker.“

 • 1757 Benedikt XIV gjorde det ‘lovligt’ at læse ‘godkendte’ oversættelser af Bibelen til modersmålet.
 • 1958 Der skulle gå næsten 200 år før italienerne fik den første komplette bibel baseret på oversættelse direkte fra grundsprogene.

Siden da er Bibelen blevet udbredt overalt.

På titelbladet for New World Translation of the Holy Scriptures rev. 2013 (ikke udkommet på dansk) oplyses det at oversættelsens samlede udgivelse nu er oppe på 208.366.928. Det kan tilføjes at det hele eller dele af den er trykt på over 120 sprog (http://www.jw.org/da/publikationer/bibelen/)

 • jw.org findes bibelsk litteratur på 793 sprog (2016-02-14) herunder 84 tegnsprog.
 • wol.jw.org findes et fyldigt studie-bibliotek på 233 sprog (2016-02-14)
Kildehenvisning:

Anekdote: Kan du sove når det blæser?

For år tilbage boede en landmand i område ud til Atlanterhavskysten. Han måtte ofte søge nye medhjælpere da det kunne være et barsk område. De fleste mennesker på den tid var ikke glade for at bo og arbejde ved Atlanterhavskysten. De var bange for de frygtelige storme, der under deres hærgen forårsagede store ødelæggelser på både afgrøder og bygninger.

Når landmanden havde ansættelses samtaler, var det ikke usædvanligt at ansøgerne fortrød og afslog ansættelse. Den seneste samtale landmanden havde, var med en lille, mager mand omkring de 60 år. “Kan du klare jobbet på en gård?” spurgte landmanden, “Tja, jeg kan sove når vinden blæser” svarede den lille mand. Det var et kryptisk svar og landmanden undrede sig, men han havde virkelig brug for hjælpen, så han antog ham.

Den lille mand var en dygtig medhjælper, der arbejdede flittigt fra solopgang til solnedgang, og landmanden havde al mulig grund til at være tilfreds med medhjælperens arbejde.

Så kom en nat hvor stormen kom hylende ind fra havet. Landmanden sprang ud af sengen, greb en lygte og spurtede over til medhjælperens bolig. Han ruskede den lille mand og skreg, “Kom ud af sengen! Der en storm på vej! Det hele blæser væk!” Den lille mand vendte sig i sengen og sagde roligt “Nej. Jeg sagde, jeg kunne sove når vinden blæser.”

Landmanden blev rasende og overvejede at fyre ham på stedet men i stedet hastede han ud for at forberede gården til stormen. Til hans overraskelse var alle høstakke dækket med presenninger, køerne var i laden, høns og kyllinger i hønsehuset, alle døre var spærret og vinduer sikret. Alt var bundet fast, så intet kunne flyve væk.

Så forstod landmanden hvad medhjælperen mente.

Oversat fra engelsk.
[http://www.1stap.com/en/html/sleep_well.html]

Hvorfor tillader Gud ondskab og ulykker?

Dette er overskriften på en artikel på videnskab.dk og den ledsagende debat har overskriften ‘Er Gud god?’.

Kan man bebrejde en far der i en lang periode bærer over med og har tålmodighed med sine børn, i håb om at de med tiden vil indse det fornuftige i at følge hans vejledning?

Ligesom en far har et navn han kendes ved, har Gud et navn han kendes ved – Jehova.

Det er ikke Jehova Gud der er årsag til lidelser og ondskab.

I Jobs tilfælde er det helt tydeligt hvem der var årsag til hans lidelser – Jehovas modstander, Satan.

Det fremgår af beretningen at Satan påstår at mennesker ikke er lydige mod Gud fordi de ønsker men fordi de har fordel af det.

Guds modstander – Satan – er den virkelige årsag til lidelser.

Det blev han da han forførte den første kvinde ved at tilbyde hende lighed med Gud. Da hun spiste af frugten gjorde hun oprør mod Gud og Adam valgte – af misforstået loyalitet – at stille sig på sin hustrus side.

Satan havde været en del af Jehovas familie i himlen men var blevet klog i egne tanker og mente han kunne gøre det samme som Jehova. Da Satan blev Guds modstander fik han herredømmet over jorden. At dette er tilfældet bekræftes mindst 2 gange af Jesus.

Mattæus kapitel 4

8 Endvidere tog Djævelen ham med sig til et usædvanlig højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, 9 og han sagde til ham: „Alt dette vil jeg give dig hvis du kaster dig ned og udfører en tilbedelseshandling over for mig.“ 10  Så sagde Jesus til ham: „Forsvind, Satan! For der står skrevet: ’Det er Jehova din Gud du skal tilbede, og det er ham alene du skal yde hellig tjeneste.’“

Johannes kapitel 14

30  Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens hersker kommer. Og han har ikke noget tag i mig,

Satan fremførte to påstande – stridsspørgsmål – som berører os alle

 1. Jehova har ikke retten til at være Gud, Konge og Hersker over mennesker (Edens have).
 2. Mennesker adlyder kun Jehova fordi de får noget for det (Beretningen om Job).

Der var milliarder engle til stede i himlen da Satan udfordrede Jehova. Hvis Jehova havde udslettet oprørerne med det samme ville der for altid have været uvished om det kunne have været rigtigt.

Jehova besluttede derfor at afsætte en periode så alle kunne få syn for sagen.

I denne periode ville Jehova Gud tillade at mennesker udøvede deres frie vilje til bedømme hvad der var godt og ondt. Da vi er skabt i Guds billede har vi en mulighed for at styre vores frie vilje og vi har endda fået et ‘kompas’ – nemlig vores samvittighed. I Bibelen – Brevet til Romerne skriver Paulus i kapitel 2

14 For når som helst folk fra nationerne, som ikke har loven, af natur gør det loven siger, er disse, skønt de ikke har loven, deres egen lov. 15 De viser jo at lovens indhold er skrevet i deres hjerter, idet deres samvittighed vidner med, og der mellem deres egne tanker indbyrdes føres anklage eller også forsvar.

I Athen, ved foden af Areopagus, findes en bronzeplade til minde om den berømte tale Paulus holdt i denne by. Talen findes i Bibelen – Apostelgerninger 17.

22 Paulus trådte så frem midt for Areoʹpagus og sagde:

„Athenske mænd, jeg ser at I i alle henseender synes at have større frygt for guderne end andre har. 23 Mens jeg gik forbi og nøje betragtede de ting jeres gudsdyrkelse er rettet imod, fandt jeg for eksempel også et alter hvorpå der var skrevet: ’For en ukendt gud.’ Det som I altså viser gudhengivenhed uden at kende det, det forkynder jeg jer. 24 Den Gud som har frembragt verden og alt hvad der er i den, han som er himmelens og jordens Herre, bor ikke i templer der er gjort med hænder; 25 han tjenes heller ikke af menneskers hænder som om han trængte til noget, for han giver selv liv og ånde og alting til alle. 26 Og han har ud af ét [menneske] dannet hver nation af mennesker til at bo på hele jordens flade, og han har bestemt de fastsatte tider og de fastlagte grænser for [menneskenes] bolig, 27 for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem til ham og virkelig finde ham, skønt han ikke er langt borte fra en eneste af os. 28 For ved ham lever vi og bevæger vi os og er vi til, sådan som også nogle af digterne iblandt jer har sagt: ’For vi er også hans afkom.’

29 Da vi altså er Guds afkom, bør vi ikke forestille os at Det Guddommelige Væsen er som guld eller sølv eller sten, som noget der er tildannet ved et menneskes kunst og opfindsomhed. 30 Sandt nok har Gud båret over med en sådan uvidenheds tider, men nu meddeler han menneskene at de alle og overalt skal ændre sind. 31 Han har nemlig fastsat en dag på hvilken han har i sinde at dømme den beboede jord med retfærdighed ved en mand som han har udnævnt, og det har han givet alle en garanti for, idet han har oprejst ham fra de døde.

Det er med Jehova som med faren – han har tålmodigt båret over med os, i håb om vi vil ændre sind og følge hans vejledning. I sidste ende er det op til os personligt, at følge vejledningen Gud har givet os i sit ord – Bibelen.

Uligheder

Hvis du kan læse det her er du bedre stillet end de 3 milliarder mennesker der slet ikke kan læse.

Hvis du ikke har oplevet krigens gru, smerten ved langvarig fængsling eller tortur eller virkningerne af langvarig sult har du det bedre end 500 millioner af dine medmennesker.

Hvis du vågnede i morges med et rimeligt helbred og ingen sygdom af betydning har du det bedre end den gruppe på 1 million mennesker der hver uge som følge af sygdom og dårligt helbred.

Hvis du har mad i fryseren, tøj på kroppen, tag over hovedet og seng at sove i er du rigere end 75% af jordens befolkning.

Hvis du har penge i banken, penge i pungen og småpenge i din lomme er du blandt 8% af verdens rigeste.

Det fantastiske DNA

DNA er som en lynlås – RNA er zipper – det er så storslået

Genetiske koder er indeholdt i DNA som findes i hver eneste levende celle – lige fra mikroskopiske en-cellede organismer til menneksker – ja selv planter indeholder DNA.

Salme 104:24

Hvor er dine værker mange, Jehova! Dem alle har du udført med visdom. Jorden er fuld af hvad du har frembragt.

Salme 24:1

Jehovas er jorden og det som fylder den, den frugtbare jord og de som bor derpå.

Den 23. januar 2013 blev en artikel offentligtgjort i Nature. Jeg fandt artiklen omtalt på Science Daily – i dag faktisk – den 6.april 2014.

Artiklen handler om hvordan forskere har lavet en algoritme som kan kode informationen og gemme informationerne i kunstigt DNA. Det er testet og det fungerer, så nu arbejder man på at perfektionere processen så den kan overføres til praktisk anvendelse.

Jeg overraskes gang på gang over de muligheder mennesker har og hvordan forskning flytter den ene grænse efter den anden.

Jeg havde ingen fantasi til at forestille mig den udvikling der har været i de 25 år jeg har beskæftiget mig med computere og programmering.

Fra det allerførste ebanking system (GiroBank) rettet mod den brede offentlighed baseret på modemopkobling (2400baud) til Diatel (som forresten også havde forbindelse til det spæde Internet) til DNA datalagring – internet of things – robotter på Mars og andre fantastiske ting.

Tænk så at alt det vi har nået – er alt sammen lavet før.

Vores Skaber Jehova skal have æren for det.

Findes der en Skaber?

Er der vidnesbyrd om det?

Del af partikel accelerator i CERN.
Den runde konstruktion i midten er håndfremstillede, håndloddede printkort.

Jeg har for nylig set filmen ‘Particle Fever’ (dansk Partikel Feber) og jeg har spekuleret over den indretning man kalder en partikelaccelerator.

CERN (den europæiske organisation for atomforskning) har en gigantisk en af slagsen. De forhold man skaber med denne accelerator er ekstremt kontrollerede. En ting er at det nødig skulle gå galt, men det er også vigtigt at kunne dokumentere nøjagtigt hvad der foregik.

Et eksempel er fundet af Higgs partikel. Det hævdes at være et gennembrud for vores forståelse af universets opbygning.

På wikipedia findes en kort artikel om denne partikel (http://da.wikipedia.org/wiki/Higgs-partikel).

Jeg husker at nogle i 2012 frygtede en katastrofe da partikel accelereringen var på sit højeste.

Når alle disse kloge mennesker skal bruge så kontrollerede forhold, for at dokumentere noget der er så kompliceret i sammensætning som universets grundbestanddele, hvordan kan man så blive ved med at ignorere Skaberen?

Alle de intelligente mennesker der bygger avancerede maskiner, laver avancerede kameraer og kobler det hele sammen med velgennemtænkte computerprogrammer for at forstå noget der er kommet ved et tilfælde?

I det 11. århundrede før vores tid – altså for rundt regnet 3000 år siden blev salmisten inspireret af Gud til at skrive Salme 8.

En smuk lovprisning af vores Skaber. Salme 8 – citeret fra Ny Verden-oversættelsen af de Hellige Skrifter

Jehova, vor Herre, hvor majestætisk dit navn på hele jorden, du hvis værdighed kundgøres over himmelen! 2 Af børns og diendes mund har du grundlagt noget stærkt, med henblik på dem der modstår dig, for at standse fjenden og den der hævner sig selv. 3 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne som du gjorde rede, 4 hvad er da et dødeligt menneske at du husker ham, og en menneskesøn at du tager dig af ham? 5 Og du gjorde ham lidt ringere end [de] gudlignende, ja, du kronede ham med herlighed og pragt. 6 Du satte ham til at herske over dine hænders værk; alt har du lagt under hans fødder: 7 småkvæg og okser, dem alle, og desuden det åbne lands dyr, 8 himmelens fugle og havets fisk, hvad der færdes ad havenes stier. 8 Jehova, vor Herre, hvor majestætisk dit navn på hele jorden!

Den store visdom og magt som kommer til udtryk i så små detaljer som Higgs-feltet og Higgs-partikel skyldes vores Skaber – Jehova.