Dystre udsigter for Kina

Klima forandringer kan gøre Kina ubeboelig

Følgende er en artikel på CNN oversat til dansk.

(CNN) Kinas nordlige slette, et af de tættest befolkede områder på Jorden, er ved at blive verdens mest dødbringende varmebølgezone ved slutningen af dette århundrede, siger forskerne.

Ny videnskabelig forskning tyder på, at medmindre der er store nedskæringer i CO2-udslippet, vil klimaændringerne føre til fugtige varmebølger, som kunne flytte området “mod grænserne for beboelighed” i 2070.

Resultaterne af undersøgelsen af Kinas nordlige slette, som omfatter hovedstaden Beijing, er særligt bekymrende, fordi mange af regionens 400 millioner mennesker er landmænd udsat for klimatiske forhold.

Undersøgelsen sagde, at varme og høj luftfugtighed kan skabe forhold, der dræber selv sunde mennesker inden for seks timer når de opholder sig udendørs.

“Dette sted bliver det hotteste sted for dødelige varmebølger i fremtiden,” sagde professor Elfatih Eltahir fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), der ledede den nye undersøgelse.

“Kina er i øjeblikket den største bidragyder til udledningen af drivhusgasser med potentielt alvorlige konsekvenser for sin egen befolkning,” siger Eltahir, der specialiserer sig i hydrologi og klimavidenskab.

“Fortsættelse af de nuværende globale emissioner kan begrænse levevilkårene for den mest folkerige region i det mest folkerige land på Jorden,” sagde Eltahir.

Virkningerne af klimaændringer

Fremskrivningerne er baseret på forskning, der viser, at mennesker ikke kan overleve over en vis tærskel for temperatur og fugtighed.

Denne tærskel blev bestemt af en måling kaldet Wet-Bulb temperaturen (WBT), som måles ved at pakke en våd klud omkring en pære (eller føler) på et termometer, og så fordampning af vandet afkøler pæren.

Med Wet-Bulb temperatur på 35 grader Celsius, kan en sund person ikke overleve udendørs i mere end seks timer, har forskning vist.

MIT-undersøgelsen viser, at risikoen for dødelige varmebølger øges væsentligt på grund af intensiv vanding i denne relativt tørre, men yderst frugtbare region.

Den nye undersøgelse viste, at medmindre drivhusemissionerne bliver nedbragt, vil den dødelige Wet-Bulb temperatur på 35 grader Celsius blive nået flere gange i den nordlige sletteområde mellem 2070 og 2100.

Øget sårbarhed over for varme opstår, fordi vandingen udsætter mere vand for fordampning, hvilket fører til højere fugtighed i luften, end der ellers ville være til stede og det forværrer de fysiologiske belastninger af temperaturen, ifølge rapportens forfattere.

“Vanding forstærker klimaændringernes indvirkning,” sagde Eltahir. Der har været en betydelig stigning i ekstreme varmebølger i regionen allerede i de sidste 50 år, tilføjede han.

Rapporten fastslår, at sletten ved et “business-as-usual” -scenarie af drivhusgasemissioner sandsynligvis vil opleve dødelige varmebølger … som overstiger tærskelværdien, der definerer, hvad kinesiske landmænd kan udholde, under udendørs arbejde uden aircondition.”

Den konkluderer at betingelserne “kan nødvendiggøre samtidig udvikling af effektive tilpasningsforanstaltninger til folkesundhed for at undgå de dødbringende virkninger af fremtidige varmebølger.”

Kilde: CNN

Det sker i verden – USA, våben

Hvad Jehova tænker når han ser dem?

Bliver han bange? Frygter han hvad de kan gøre
Læs svaret her

USA praler med deres våben
USA praler med deres våben

Kina praler af våben
Kina praler af våben
Rusland praler med våben
Rusland praler med våben

2 Hvorfor er nationerne i oprør,
og [hvorfor] mumler folkestammerne om tomme planer?
2 Jordens konger tager opstilling,
og magthaverne har samlet sig som én
imod Jehova og imod hans salvede:
3 „Lad os sønderrive deres bånd
og kaste deres reb af os!“
4 Han som sidder i himmelen ler;
Jehova gør nar af dem.
5 Da taler han til dem i sin vrede,
og i sin harmglød forfærder han dem:
6 „Jeg er den som har indsat min konge+
på Zion, mit hellige bjerg.“
7 Lad mig forkynde Jehovas forordning;
han har sagt til mig: „Du er min søn;
jeg er i dag blevet din fader.
8 Bed mig, så vil jeg give dig nationer i arv
og den vide jord i eje.
9 Du skal sønderslå dem med et jernscepter;
som en pottemagers kar skal du knuse dem.“
10 Og nu, I konger, vis indsigt;
lad jer tugte, I jordens dommere.
11 Tjen Jehova med frygt
og jubl med skælven.
12 Kys sønnen, at Han ikke vredes
og I går til grunde [på jeres] vej,
for hans vrede kan let blusse op.
Lykkelige er alle der søger tilflugt hos ham. – Salme 2