Kategorier
Eksistens Notater

Hvad er en videnskabelig teori?

Hvad gør at man kan kalde en teori for en videnskabelig teori?

Ifølge opslagsværket Encyclopedia of Scientific Principles, Laws, and Theories må en videnskabelig teori, såsom Albert Einsteins gravitationsteori, …

  • Kunne observeres
  • Kunne gentages i kontrollerede forsøg
  • Komme med præcise forudsigelser

Set i lyset af dét, hvordan forholder det sig så med evolutionen?

  • Man kan ikke observere det der sker.
  • Den kan ikke gentages.
  • Og den kan ikke komme med præcise forudsigelser.

Men kan man så betragte evolutionen som en videnskabelig hypotese?

Det samme opslagsværk definerer en hypotese som “en mere foreløbig observation af kendsgerninger [end en teori]”, men den giver mulighed for “deduktioner der kan afprøves ved eksperimenter”

Kilde: VÅGN OP! August 2015