Har Bibelen nogen betydning idag?

Arkæologi og forståelse af fortiden

Arkæologi er den videnskab som bidrager til vores viden og forståelse af vores fortid.

Det er arkæologien som bekræfter eller afkræfter om givne dokumenter, begivenheder eller personer har eksisteret på tidspunkter anført i givne dokumenter.

Danmark har runesten og artefakter fra udgravninger på historisk kendte steder som Aarhus, Roskilde, Ribe, Dannevirke, Trelleborg.

Ægypten har pyramider, sphinxer, relieffer, kongegrave og utallige artefakter fra udgravninger på kendte steder som Kongernes Dal, Keops Pyramide og utallige andre steder jeg ikke kender navnene på.

Mellemøsten er et stort område, som blandt andre omfatter Ægypten, det nuværende Israel, Jordan, Libanon, Palæstina, Syrien, Mesopotamien (dele af Irak og Iran) og områdets historie er uløseligt knyttet sammen.

Arkæologien og Bibelen

Min læsning af litteratur omhandlende den Mellemøstlige historie  har ledt mig til den konklusion at Bibelen er korrekt når den udtaler sig om lande,  byer, begivenheder, folk, enkelt personer, regenter, konger, kejsere, hærførere og meget mere.

Når Bibelen på den måde viser sig at være pålidelig og troværdig bliver indholdet meget mere relevant, og spørgmålet rejser sig:

Hvilke øvrige udtalelser er så også korrekte?

Perspektiv på kilde manuskripter

Værker fra fortiden

Værker af forfattere som Julius Cæsar, Aristoteles, Platon og mange andre, eksisterer ligesom Bibelen kun i kopi af de originale værker.

Men drager vi nogen side disse værker i tvivl? Og for sammenligningens skyld, hvor mange findes der af dem?

I bogen THE POPULAR HANDBOOK of ARCHAEOLOGY and the BIBLE side 129 findes denne interessante oversigt over kendte værker og deres kilde manuskripter.

Forfatter Titel Affattet Tidligste kopi Tid fra original Antal kopier
Platon Dialoger 4. årh. fvt 900 evt ca. 1250 år 20
Homer Iliaden 9. årh. fvt 400 evt ca. 500 år 643
Herodot Historierne 484-425 fvt 900 evt ca. 1350 år 8
Aristoteles Udvalge værker 4. årh. fvt 1100 evt ca. 1400 år 8
Thykudid Den Peloponenesiske Krig 460-400 fvt 900 evt ca. 1300 år 8
Aristofanes Udvalgte værker 448-385 fvt 900 evt ca. 1300 år 10
Sofokles Udvalgte værker 496-406? fvt 1000 evt ca. 1400 år 192
Julius Cæsar Gallerkrigen 58-44 fvt 900 evt ca. 950 år 10
Tacitus Roms historie 58 fvt – 120 evt 1100 evt ca. 1000 år 20
Plinius den Yngre Roms historie 62-113 evt 850 evt ca. 750 år 7
Suetonius De 12 kejsere 70-140? evt 950 evt ca. 900 år 8
Manuskripter for oldtids skribenter 932
Manuskripter for Biblens græske skrifter 45-100 evt 117-325 evt 30-300 år 5800+
Ikke græske kilder til de græske skrifter 19200+
Antallet af manuskripter til Bibelens græske skrifter 25000+