Tænkeevnen – tænker du over den?

Vi har udtryk som

  • Brug din sunde fornuft.
  • Tænk dig om.
  • Hvad tænker du dog på?

Disse udtryk reflekterer over vores evne til at tænke og hvordan vi anvender den. Og tænkeevnen er så vigtig at man bruger udtryk som uden tanker ingen ord. Tænkeevnen er en af de ting der adskiller os fra dyrene som kaldes instinktivt vise da de ikke ejer evnen til at ræsonnere over tingene og drage konklusioner baseret på tænkning.

Hvordan anvender du din evne til at tænke?
How are you using your power of reasoning?