Bibelen hjælper os til at se hvor vi skal lede.

Citater fra Jesu berømte bjergprædiken

43 I har hørt at der er blevet sagt: ’Du skal elske din næste+ og hade din fjende.’ 44 Men jeg siger jer: Bliv ved med at elske jeres fjender og at bede for dem som forfølger jer, 45 så I kan vise at I er sønner af jeres Fader som er i himlene; han lader nemlig sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne på retfærdige og uretfærdige. (Matt. 5:43-45)

Vær på vagt over for de falske profeter der kommer til jer forklædt som får, men som inderst inde er glubske ulve. 16 I kan kende dem på deres frugter. Man plukker aldrig druer af tjørn eller figner af tidsler, vel? 17 På samme måde frembringer ethvert godt træ gode frugter, mens ethvert råddent træ frembringer dårlige frugter; 18 et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et råddent træ kan ikke frembringe gode frugter. 19 Ethvert træ som ikke frembringer god frugt, bliver hugget om og kastet i ilden. 20 Det er altså på deres frugter I skal kende disse [mennesker]. (Mattæus 7:15-20)

De falske profeter eller religiøse ledere skulle altså kendes på deres frugter.

Hvilke frugter er verdens store religioner kendt så for?

  • Et præsteskab som har levet højt på at have eneret på oplæsning og forklaring af Guds ord Bibelen
  • Et præsteskab som har forfulgt og slået anderledes tænkende ihjel.
  • Et præsteskab som har snydt og bedraget deres medlemmer for at få penge og værdier.
  • Et præsteskab som har dækket over misbrug af børn og kvinder.
  • Et præsteskab som har velsignet krige – samme trossamfund på begge sider af fronten

Jesus Kristus er Guds søn

I elskede, tro ikke enhver inspireret udtalelse, men prøv de inspirerede udtalelser for at se om de er af Gud, for mange falske profeter er draget ud i verden. 2 I kender den inspirerede udtalelse fra Gud på dette: Enhver inspireret udtalelse der bekender Jesus Kristus som kommet i kødet, er af Gud, 3 men enhver inspireret udtalelse som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og dette er antikrists [inspirerede udtalelse] som I har hørt skal komme, og allerede nu er den i verden.(1 Johannes 4:1-3)

Johannes forklarer videre at Jesus Kristus er Guds søn:

Ved dette blev Guds kærlighed gjort kendt i vort tilfælde, at Gud udsendte sin enestefødte søn til verden for at vi kunne vinde livet ved ham. 10 Kærligheden består i dette: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han elskede os og udsendte sin søn som sonoffer for vore synder.(1. Johannes 4:9-10)

Kun en sandhed om Gud og hans Messias

I Galaterne kapitel 1 henleder Gud, ved skribenten Paulus, vores opmærksomhed på at der kun er en sandhed om Messias og at nogle er gået bort fra denne sandhed:

Jeg undrer mig over at I så hurtigt lader jer føre bort fra ham som kaldte jer ved Kristi ufortjente godhed, hen til en anden slags god nyhed. (Galaterne 1:6)

I vers 7 uddyber Paulus det og forklarer at denne ‘anden slags’ gode nyhed i virkeligheden er en forvanskning:

Men det er ikke en anden [god nyhed]; blot er der nogle som foruroliger jer og ønsker at forvanske den gode nyhed om Messias. (Galaterne 1:7)

I vers 8 slår han fast, at sådanne ‘gode nyheder’ er et falsum, at den der udbreder udbreder er en bedrager:

Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkyndte jer noget som en god nyhed afvigende fra det vi har forkyndt jer som en god nyhed, så lad ham være forbandet.