I min ungdom deltog jeg i en del af fredsmarchen fra København til Wien. Som jeg husker det var det i begyndelsen af 80-erne.

Men hvad sker der når vi når til et punkt hvor mennesker beslutter at nu er der fred og sikkerhed?

1 Thess 5:1-5

5 Men med hensyn til tiderne og perioderne, brødre, har I ikke behov for at der skrives til jer, 2 for I ved selv udmærket at Jehovas dag kommer nøjagtig som en tyv om natten. 3 Når de siger: „Fred og sikkerhed!“ da vil pludselig undergang komme over dem ligesom veerne over den gravide; og de skal afgjort ikke undslippe. 4 Men I, brødre, I er ikke i mørke så dagen skulle overraske jer som den ville [overraske] tyve, 5 for I er alle lysets sønner og dagens sønner. Vi hører hverken natten eller mørket til.

Omtale på altinget.dk
http://www.altinget.dk/kalender.aspx?id=26034

Resolution vedtaget på generalforsamlingen 10 September 2015
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/316