Hvad Jehova tænker når han ser dem?

Bliver han bange? Frygter han hvad de kan gøre
Læs svaret her

USA praler med deres våben
USA praler med deres våben

Kina praler af våben
Kina praler af våben
Rusland praler med våben
Rusland praler med våben

2 Hvorfor er nationerne i oprør,
og [hvorfor] mumler folkestammerne om tomme planer?
2 Jordens konger tager opstilling,
og magthaverne har samlet sig som én
imod Jehova og imod hans salvede:
3 „Lad os sønderrive deres bånd
og kaste deres reb af os!“
4 Han som sidder i himmelen ler;
Jehova gør nar af dem.
5 Da taler han til dem i sin vrede,
og i sin harmglød forfærder han dem:
6 „Jeg er den som har indsat min konge+
på Zion, mit hellige bjerg.“
7 Lad mig forkynde Jehovas forordning;
han har sagt til mig: „Du er min søn;
jeg er i dag blevet din fader.
8 Bed mig, så vil jeg give dig nationer i arv
og den vide jord i eje.
9 Du skal sønderslå dem med et jernscepter;
som en pottemagers kar skal du knuse dem.“
10 Og nu, I konger, vis indsigt;
lad jer tugte, I jordens dommere.
11 Tjen Jehova med frygt
og jubl med skælven.
12 Kys sønnen, at Han ikke vredes
og I går til grunde [på jeres] vej,
for hans vrede kan let blusse op.
Lykkelige er alle der søger tilflugt hos ham. – Salme 2