Variationer på himmelen


Vi kan sikker huske den spetakulære solformørkelse fra august 2017.

Nogen af jer var måske ude natten til 17-18. november om I kunne få øje på meteor regnen?

Hvad kan vi vente at se på himmelen den kommende tid?

Ifølge timeanddate.com kan vi inden for de første 45 dage i januar 2018 se frem til

I De Hellige Skrifter har vi fået forklaringen på Solens og Månens opgaver.

Og Gud sagde videre: „Lad der komme lysgivere på den udstrakte himmel til at sætte skel mellem dagen og natten;+ og de skal tjene til tegn og til afmærkning af årstider og til afmærkning af dage og år.+ 15 Og de skal tjene som lysgivere på den udstrakte himmel til at lyse på jorden.“+ Og således blev det: 16 Og Gud gik i gang med at frembringe* de to store lysgivere, den største lysgiver til at have herredømme over dagen, og den mindste lysgiver til at have herredømme over natten, samt stjernerne.+ 17 Således satte Gud dem på den udstrakte himmel til at lyse på jorden+ 18 og til at herske om dagen og om natten og til at sætte skel mellem lyset og mørket.+ Og Gud så at [det var] godt.+ 19 Og det blev aften og det blev morgen, fjerde dag. – [Første Mosebog 1:14-18](https://wol.jw.org/da/wol/b/r9/lp-d/Rbi8/D/1993/1/1#h=7:0-7:697&study=discover)

En tankevækkende anekdote

Under overskriften Findes Gud? læste jeg forleden følgende anekdote. Jeg kan ikke verificere at det er en sand historie men uanset er den tankevækkende, videnskabelig korrekt og med en glimrende morale.

En professor spurgte: “Skabte Gud alt der findes?”

En student svarede frimodigt “Ja det gjorde han!”

“Har Gud skabte alting?” spurgte professoren.

“Ja” svarede studenten.”

Professoren svarede: “Hvis Gud skabte alting, da har han også skabt ondskab, siden ondskab findes. Ud fra det princip, at det vi skaber definerer det vi er, kan vi da konkludere at Gud er ondskab.”

Professoren var godt tilfreds med sig selv og pralede til de studerende, at han endnu engang havde bevist, at den kristne tro er en myte.

En anden student løftede hånden og sagde, “Må jeg have lov at stille et spørgsmål Professor?” “Selvfølgelig”, svarede professoren.

Studenten stod op og spurgte, ” Professor eksisterer kulde?” Professoren svarede “selvfølgelig gør den det. Har du aldrig været kold?” De andre studerende fnisede af den unge mands spørgsmål.

Den unge mand svarede, “Faktisk eksisterer kulde ikke. Ifølge fysikkens love er hvad vi betegner som kulde I virkeligheden fravær af varme. Ting er kun egnede til et studie, når det har eller transmitterer energi. Varme er det der gør, at kroppe eller materie har eller kan overføre energi. Det absolutte nulpunkt er det totale fravær af varme. Kulde eksisterer ikke. Vi har skabt dette ord for at forklare, hvad vi føler når der ikke er varme.”

Studenten fortsatte, “Professor, eksisterer mørke?”

Professoren svarede, “Selvfølgelig gør det det.”

“De tager endnu engang fejl”, svarede studenten. “Mørke er I virkeligheden fravær af lys. Vi kan studere lys, men ikke mørke. Vi kan faktisk bruge Newtons prisme til at bryde lyset til mange farver og studere de forskellige bølgelængder af hver enkelt farve. Man kan ikke måle mørke. En enkelt lysstråle kan bryde ind I en verden af mørke og oplyse den. Hvordan kan man vide, hvor mørkt der er på et udvalgt sted? Det kan man ved, at måle den mænge lys der er tilstede! Er det ikke rigtigt? Mørke er en term brugt af mennesker til at beskrive fraværet af lys.”

Til sidst spurgte den unge mand professoren. “Eksisterer ondskab?” Professoren svarede nu tøvende “Selvfølgelig, som jeg allerede har sagt. Vi ser det hver dag. Det findes i det daglige eksempel af menneskets umenneskelighed mod mennesket. Det findes i den mængde af kriminalitet og vold vi ser alle steder i verden. Disse manifestationer er intet foruden ondskab.”

Til dette svarede studenten: “Ondskab eksisterer ikke, I det mindste ikke af sig selv. Ondskab er helt enkelt fravær af Gud. Det er ligesom mørke og kulde et ord man har skabt for at beskrive et fravær af Gud. Gud skabte ikke ondskab. Ondskab er et resultat af det der sker, når mennesket ikke har Guds kærlighed tilstede i sit hjerte. Det er ligesom kulden, der kommer, når der ikke er varme og mørket der kommer, når der ikke er lys.”

Ingen husker mere professorens navn. Men vi har alle hørt om studenten. Hans navn var Albert Einstein.

At det skulle være Albert Einstein kan sagtens være sandt men jeg har ikke kunnet verificere det.

Endnu en fugl

I en stor anlagt overskrift på DR.dk den 26. november 2017 hævdes det at en galapagos finke har udviklet sig til en ny art på bare 2 år.

De kunne nemt narre mig – det ligner til forveksling en finke. Det ville være langt mere interessant hvis den udrugede unger der gik med støvler.

Naturen omkring os med dens righoldige variation skyldes en storslået Skaber og muligheden for variationer er uendelig. Vores Almægtige Far Jehova har skabt jorden så fantastisk at det indgyder frygt.

. . . Jeg vil prise dig fordi jeg er dannet så underfuldt at det indgyder frygt. Underfulde er dine værker, ja, det ved min sjæl til fulde. – Ordene findes i Salme 139:14

En analogi til hvor er vi kommet fra?

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_images_carousel images=”3842,3843,3844,3841″ img_size=”medium” autoplay=”yes” wrap=”yes” css_animation=”bounceInDown”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_images_carousel images=”3862,3861,3860″ img_size=”medium” autoplay=”yes” wrap=”yes” css_animation=”bounceInDown”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tilhængere af evolution

Som de fleste ved eller tror de ved så går evolutionsteorien ud på at alle ting har gradvist har samlet sig selv i mere og mere funktionelle enheder som derved har kunnet gøre ting som ikke tidligere var muligt.

Denne gradvise samlen sig selv har, ifølge tilhængerne af denne teori, så ført os frem til det stade mennesket befinder sig på, i begyndelsen af det 21. århundrede.

Når vi betragter universet, jorden med dens righoldige plante og dyreliv samt den mangfoldighed der udfolder sig hver dag når vi betragter vores omgivelser; når vi tænker over hvor mange valg vi skal foretage os hver dag; nogle valg er instinktive som at dukke sig når der kommer en bold gennem luften; andre valg er baseret på omsorg for vores medmennesker; andre valg er baseret på egoisme, hvor meget kan jeg få ud af det her; nogle er endda decideret kyniske og gør alt hvad de kan for at øge deres velfærd eller rigdom på bekostning af af andre – den stærkeste overlever – synes de at leve efter.

Hvis vi vender tilbage til udgangspunktet, og tager en hverdags ting – noget vi bruger hver dag – nogen bruger ledning – andre gør ikke – jeg taler om en computer mus – det redskab vi bruger til at udpege og klikke på et link til en tilsyneladende interessant artikel.

Denne indretning blev opfundet af Doug Engelbart og patenteret i 1970. På Stanford universitetet ligger nogle snittegninger af musen. Hvis man kigger nøje efter og prøver at tælle hvor mange komponenter den består af – er den forbavsende enkel i forhold vores dages bluetooth pegeredskaber eller touchskærmen på vores telefon.

Hvis vi – som ovenstående tilhængere af evolutionen – ser bort fra at komponenterne må være tilvirket af en eller anden. Træklodsen er udhulet med et stykke værktøj, hjulene er fremstillet af en smed og en med forstand på elektriske strømme har fremstillet knappen og kablerne der forbinder musen til computeren.

Kigger vi på tegningerne er der 54 nummererede smådele inklusive tastatur, monitor og bord. Dem kaster vi ud på græsplænen. Hvornår tror du de har nået at samle sig til en fungerende organisme der kan udrette noget nyt? Du skal huske at din græsplæne bliver vedligeholdt og græsset klippet en til to gange om ugen. Hvad sker der med komponenterne til musen når rotorklipperen kører hen over og suger dem op fra jorden og hvirvler dem rundt mens de bliver banket af klingen? Hvornår bliver disse komponenter til en funktionel enhed der kan udrette noget nyt?

Sådan har jeg det med universet, jorden og al det gode der findes på jorden.

Det er skabt med en hensigt – Skaberen Jehova skabte jorden – alene for at mennesket skulle kunne glæde sig over livet. Den hensigt er ikke visnet eller faldet bort eller ændret. Jehova har tydeligt gjort opmærksom på at han vil renovere “huset” og overdrage “nøglerne” til noget famile der forstår at værdsætte det.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hvor er vi kommet fra?

Evolution eller skabt med en hensigt?

Er evolutionen en videnskabelig teori

For et par år siden så jeg en film om CERN – det europæiske agentur for atomforskning – og deres partikel accelerator.

Filmen hed ‘Particle Fever’ og den affødte nogle spekulationer jeg skriblede ned her.

Siden har jeg beskæftiget mig en del med emnet og læser i øjeblikket en bog af John C. Lennox med titlen “Guds Bøddel – Har videnskaben virkelig fået has på Gud og dermed begravet enhver snak om ham?”.

Forfatteren beskæftiger sig med grænselandet mellem religion og videnskab. Dette grænseland indholder nogle meget interessante argumenter for hvorfor jorden og mennesker på er skabt med en hensigt. Et sted i bogen beskæftiger han sig med forskernes opdagelser med hensyn til den nøjagtige balance universet eksisterer i og den hårfine justering der eksisterer hvor nogle ganske små ændringer ville umuliggøre liv på jorden.

Læsningen fik mig til at tænke på hvordan man definerer en videnskabelig teori.

Jeg kan på det varmeste anbefale bogen.

Den treenige gud?

Den treenige gud

I dag – i det 21. århundrede – bekender en tredjedel af jordens befolkning sig som kristne, og betragter den treenige gud som en endegyldig sandhed der ikke kan bestrides.

Spørgsmål til afklaring:

  • Hvor kommer den fra?
  • Er der grundlag for den?
  • Hvad mente de første kristne?
  • Stemmer den med De Hellige Skrifter – Bibelen?
  • Hvorfor tror så mange på den?
  • Har det egentlig nogen betydning?

Hvor kommer den fra?

Begyndelsen

Kejser Konstantin

Den kristne guds-opfattelse har, siden det 4. århundrede, været genstand for mange diskussioner og stridigheder; så mange, at Kejser Konstantin i det 4. århundrede gennemførte et kirkemøde med den koncensus at definere og homogenisere den kristne guds-opfattelse.

Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse

Den athanisianske trosbekendelse

Kristendom

Er der grundlag for den?

I artikelen Hvorfor er treenigheden ikke sand? citerer skribenten følgende anerkendte opslagsværker:

The New Encyclopedia Britannica: “Hverken treenighed eller læren om en sådan forekommer eksplicit formuleret i Det Nye Testamente; ej heller havde Jesus og hans disciple til hensigt at modsige det såkaldte shema i Det Gamle Testamente: Hør Israel ! Herren vor Gud, Herren er én (5. Mosebog 6:4)..Læren udviklede sig gradvis i løbet af flere hundrede år og under megen strid..I slutningen af det fjerde århundrede..havde treenighedslæren i det væsentlige antaget den form, som har holdt sig siden da.” – 1976, Micropædia, bd. X, s. 126.

The New Catholic Encyclopedia: “Formuleringen én Gud i tre personer, var ikke helt fastlagt og ikke fuldt optaget i det kristne liv og i den kristne trosbekendelse før slutningen af det fjerde århundrede. Men det er denne formulering, der har førsteret på betegnelsen treenighedsdogmet. Hos de apostolske fædre var der intet, der blot tilnærmelsesvis lignede denne tanke eller opfattelse” – 1967, bd. XIV, s. 299.

The Encyclopedia Americana: “Kristendommen har sin rod i jødedommen, og jødedommen var strengt unitarisk (troede på Gud som én person). Vejen der førte fra Jerusalem til Nikæa kan næppe siges at være lige. Det fjerde århundredes treenighedslære genspejlede ikke de første kristnes lære om Guds natur; den afveg tværtimod fra den lære.” – 1956, bd. XXVII, s. 294 L.

Nouveau Dictionnaire Universel: “Den platoniske treenighed, der selv kun var en tilpasning af ældre tiders treenigheder som stammede fra tidligere folkeslag, ser ud til at være den filosofiske treenighed af attributter der blev oprindelsen til de tre hypostaser, det vil sige guddommelige personer, som de kristne kirker lærer..Denne græske filosofs (Platon, fjerde årh. f.v.t.) opfattelse af den guddommelige treenighed..findes i oldtidens hedenske religioner”. – Paris, 1865-1870, redigeret af M. Lachâtre, bd. 2, s. 1467.

Gads Danske Bibelleksikon: “Læren om treenigheden blev udviklet i oldkirken, og dens forsøg på at udtrykke det kristne gudsbegrebs egenart ved hjælp af begreber, der er hentet fra græsk filosofi..Der er almindelig enighed om, at der ikke i Ny Test. findes nogen lære om treenighedsdogmet, og det eksegetiske spørgsmål bliver derfor, om der i Ny Test. findes holdepunkter for denne formulering af det kristne gudsbegreb. I denne forbindelse har man i første række henvist til de steder i Ny Test., hvor vi møder den treleddede formel: Faderen-Sønnen-Helligånden..Disse steder kan.ikke betragtes som det primære grundlag for læren om treenighed. Ny Test. er fremmed for de senere oldkirkelige spekulationer vedrørende forholdet mellem de tre “personer” i Guds væsen”. – 1982, bd. III, sp. 598, 599.

Hvad mente de første kristne?

Først og fremmest var Jesus Kristus jøde, efterkommer af Adam og underlagt den jødiske lovpagt indgået ved Sinai bjerg 1.500 f.v.t. Jesus og hans diciple var således strengt unitariske og det såkaldte shema lyder da også “Hør Israel, Jehova vor gud er een Jehova”.

De første kristne var – frem til år 36 – jøder. Efter år 36 blev enkeltpersoner fra andre nationer også kristne.

Disse enkelt personer antog kristendommen som den blev undervist af Jesus apostle og de øvrige diciple.

Det at være kristen dengang indebar at man anerkendte Jehova som den Almægtige Gud og Skaber tro på Jesus Kristus som hans enestefødte søn.

Stemmer treenighedslærend med De Hellige Skrifter – Bibelen?

Nej! Som det fremgår af de foregående citater fra anerkendte opslagsværker findes der intet belæg for en treenig gud. Det er frafald fra den sande kristendom som Jesus underviste sine diciple i.

Hvorfor tror så mange på den?

Det kan der være flere grunde til.

En af de vægtigste grunde er at kristenheden med den katolske kirke som den førende har holdt Bibelens ord hemmeligt for den brede befolkning.

Da John Wycliffe i 1300 tallet oversatte Bibelen til engelsk og da han og hans tilhængere begyndte at rejse rundt, til fods, i England og at læse op fra Bibelen på engelsk øgede det stærkt den almindelige interesse for Guds ord. Det engelske præsteskab forfulgte på det groveste lollarderne som de kaldtes og søgte efter alle eksemplarer eller dele af Wycliffes bibel – for at brænde den. Hvilken foragt for Guds ord.

Kristenhedens præsteskab siden gjort sig skyldig i grov forfølgelse af grupper og enkeltpersoner som har oversat Bibelen fra hebraisk og græsk til de sprog som tales af befolkningen verden over. Wycliffe, Tyndale, Servet og andre er blevet forfulgt og dræbt for deres kærlighed til Guds ord. Jehovas Vidner er netop blevet forbudt i Rusland og deres Ny Verden oversættelse af de Hellige Skrifter erklæret ekstremistisk. Hvorfor? – fordi den bruger Guds personlige navn Jehova.

Kildemateriale:

Kristendom.dk Synspunkt – Finn Sørensen Hvorfor treenigheden ikke er sand
Finn Sørensen Eksistentielle tanker

Perspektiv på kilde manuskripter

Værker fra fortiden

Værker af forfattere som Julius Cæsar, Aristoteles, Platon og mange andre, eksisterer ligesom Bibelen kun i kopi af de originale værker.

Men drager vi nogen side disse værker i tvivl? Og for sammenligningens skyld, hvor mange findes der af dem?

I bogen THE POPULAR HANDBOOK of ARCHAEOLOGY and the BIBLE side 129 findes denne interessante oversigt over kendte værker og deres kilde manuskripter.

Forfatter Titel Affattet Tidligste kopi Tid fra original Antal kopier
Platon Dialoger 4. årh. fvt 900 evt ca. 1250 år 20
Homer Iliaden 9. årh. fvt 400 evt ca. 500 år 643
Herodot Historierne 484-425 fvt 900 evt ca. 1350 år 8
Aristoteles Udvalge værker 4. årh. fvt 1100 evt ca. 1400 år 8
Thykudid Den Peloponenesiske Krig 460-400 fvt 900 evt ca. 1300 år 8
Aristofanes Udvalgte værker 448-385 fvt 900 evt ca. 1300 år 10
Sofokles Udvalgte værker 496-406? fvt 1000 evt ca. 1400 år 192
Julius Cæsar Gallerkrigen 58-44 fvt 900 evt ca. 950 år 10
Tacitus Roms historie 58 fvt – 120 evt 1100 evt ca. 1000 år 20
Plinius den Yngre Roms historie 62-113 evt 850 evt ca. 750 år 7
Suetonius De 12 kejsere 70-140? evt 950 evt ca. 900 år 8
Manuskripter for oldtids skribenter 932
Manuskripter for Biblens græske skrifter 45-100 evt 117-325 evt 30-300 år 5800+
Ikke græske kilder til de græske skrifter 19200+
Antallet af manuskripter til Bibelens græske skrifter 25000+

Eksistentielle tanker

En webside med skarpe iagttagelser

Finn Sørensens – eksistentielle-tanker.dk

Jeg har tidligere refereret en person med navnet Finn Sørensen. Grunden var et indlæg jeg læste om Den almægtige Guds påståede treenighed.

Ved et mærkeligt tilfælde støder jeg på siden eksistentielle-tanker.dk.

Forfatteren er som du har regnet ud Finn Sørensen. En interessant og skarp personlighed.

Giv dig tid til at læse hans skriverier – det er føde til hjernen.

Hvor blev vandet fra den store Vandflod af?

Hvor blev det af?

Regnbuen – et tegn fra Jehova at han aldrig vil ødelægge hele jorden som ved Vandfloden.

Vandfloden – beskrevet i Den Hellige Skrift, 1 Mosebog kapitel 6-9 – oversvømmede jorden i 150 dage. Et kæmpemæssigt vandpres ser ud til at have skubbet verdensdelene fra hinanden i jordens længde retning hvis man da kan sige det om en kugle. Store dele af vandet blev også bundet som ismasser samlet omkring jordens poler.

Ismasserne smelter

I en artikel på dr.dk omtales hvordan forskere har fulgt med i afbrækningen af is ved Antarktis. Det seneste isbjerg – Larsen C – anslås til en udbredning på 5800 kvadratkilometer.

Artikelen citerer forskere for at sige “Hvis alle de ismasser, som holdes tilbage af Larsen C, falder i havet vil verdenshavene stige med 10 centimeter.” Man har yderligere anslået at ismasserne i Vestantarktis indeholder nok frossent vand til at øge havniveauet globalt med 6 meter.