Jehovas Vidners anerkendte og meget roste oversættelse af Bibelen – Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter er stadig forbudt i Rusland

Læs mere på jw.org

På hvilket grundlag?

To argumenter springer i øjnene

  • Det er ikke en Bibel fordi den ikke udtrykkeligt siger det.

Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter er ikke nok til at man anerkender det som Bibel.

At det står i forordet er heller ikke nok. De to første paragraffer burde ellers være nok.

DET ER en ansvarsfuld opgave at skulle oversætte Bibelen fra grundsprogene, hebraisk, aramaisk og græsk, til et nutidssprog. Den der vil oversætte De Hellige Skrifter, som er et helt bibliotek bestående af 66 bøger, skal på et andet sprog gengive de tanker og udtalelser som den himmelske forfatter, Jehova Gud, for lang tid siden har ladet hellige mænd nedskrive under inspiration.
Den gudfrygtige oversætter, som har kærlighed til Bibelens forfatter , føler især at han har det ansvar over for Gud at hans tanker og ord overføres så nøjagtigt som muligt. Oversætteren føler sig også ansvarlig over for de sandhedssøgende mennesker der læser og forlader sig på en oversættelse af den Højestes inspirerede ord for at opnå frelse til evigt liv.

  • Der står ikke det samme – ord til andet – som der står i en som er godkendt af Patriarken.

Aha – Her er nok nærmere sagens kerne. Det er en kendt sag at de etablerede trossamfund – i lighed med fortidens jødiske præsteskab – har store problemer med Jehovas Vidners forkyndelse. Her er det afslutningen på Stefanus tale til det jødiske præsteskab i det første århundrede

51 Stivnakkede og uomskårne på hjerter og ører, I modstår altid den hellige ånd; som jeres forfædre, således I. 52 Hvilken af profeterne har jeres forfædre ikke forfulgt? Nej, de dræbte dem der forud forkyndte om den Retfærdiges komme, ham hvis forrædere og mordere I nu er blevet, 53 I som modtog loven ved engles formidling, men som ikke har holdt den.“ 54 Da de hørte dette følte de sig ramt i deres hjerter og begyndte at skære tænder ad ham. 55 Men fuld af hellig ånd stirrede han ind i himmelen og så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre hånd, 56 og han sagde: „Se! Jeg ser himlene åbnede og Menneskesønnen stående ved Guds højre hånd.“ 57 Så råbte de med høj røst og holdt sig for ørerne og stormede alle som én ind på ham. 58 Og efter at have drevet ham uden for byen stenede de ham. Og vidnerne lagde deres yderklædninger ved fødderne af en ung mand der hed Saulus. 59 Og de blev ved med at stene Steʹfanus mens han påkaldte og sagde: „Herre Jesus, modtag min ånd.“ 60 Så knælede han og råbte med høj røst: „Jehova, tilregn dem ikke denne synd.“ Og efter at have sagt dette sov han ind [i døden]. – Apostelgerninger 7:51-60

Ligesom dengang afslører Jehovas Vidners forkyndelse det etablerede præsteskabs eklatante mangel på respekt for den Almægtige Gud Jehova og hans indsatte konge, hans Skaberværks begyndelse, Jesus Kristus. Om de jødiske ledere i byen Antio’chia i det første århundrede siges følgende

44 Næste sabbat samledes næsten hele byen for at høre Jehovas ord. 45 Da jøderne fik øje på folkeskarerne, fyldtes de af skinsyge og begyndte bespotteligt at modsige det som Paulus sagde. 46 Og så sagde Paulus og Barʹnabas, idet de talte med frimodighed: „Det var nødvendigt at Guds ord først blev fremholdt for jer. Siden I skubber det fra jer og dømmer jer selv uværdige til evigt liv, se, så vender vi os til nationerne. 47 Jehova har nemlig givet os denne befaling: ’Jeg har sat dig til lys for nationer, for at du skal være til frelse til jordens fjerneste egne.’“ – Apostelgerninger 13:44-47