Kategorier
Notater

Religion – hvad vil der ske med den?

Guds inspirerede ord – Bibelen – indeholder profetiske udtalelser om religionens endeligt. Jehova Gud har i sin godhed, på forhånd fortalt mennesker hvad han vil gøre.

Jehova Gud inspirerede følgende udtalelse:

I ved jo allerede at Jehovas dag kommer præcis som en tyv om natten. Når de siger: “Fred og sikkerhed!”, vil en uventet ødelæggelse pludselig komme over dem, som fødselsveer over en gravid kvinde, og de vil på ingen måde kunne undslippe.

1. Thessaloniker kapitel 5 vers 2 og 3

Hvad betyder det?

Det betyder at de politiske systemer vil have nået den koncensus at fjernelse af al religion vil være nødvendig. Hvad kan lede dem til den beslutning?

Det kunne for eksempel være hændelser som det der sker i Zimbabwe – som læst på CNN den 18. januar 2019. I artiklen lyder det blandt andet:

Meanwhile, activist and pastor Evan Mawarire, who started the popular “This Flag” movement, appeared in court again on Friday after his arrest two days earlier for allegedly “inciting violence on social media,” his lawyer told CNN.

CNN 18. januar 2019

Den gode nyhed om Riget

Vi lever i de sidste dage for denne verdens orden og de skulle være kendetegnet af en verdensomspændende forkyndelse af den gode nyhed og Jehovas Kongedømme

Og den gode nyhed om Riget vil blive forkyndt i hele verden så alle nationer kan høre den, og så vil enden komme.

Matthæus kapitel 24 vers 14

Det er ikke for sent

Jeg vil varmt opfordre dig til at lære Jehova at kende. Du gør det gennem et grundigt studium af hans ord Bibelen.

Jeg vil med glæde hjælpe dig – eller du kan spørge det næste Jehovas Vidne du møder om et gratis og uforpligtende bibel kursus.

Det er endnu ikke for sent – men pludselig er det!

Kategorier
Notater

Har Bibelen nogen betydning idag?

Arkæologi og forståelse af fortiden

Arkæologi er den videnskab som bidrager til vores viden og forståelse af vores fortid.

Det er arkæologien som bekræfter eller afkræfter om givne dokumenter, begivenheder eller personer har eksisteret på tidspunkter anført i givne dokumenter.

Danmark har runesten og artefakter fra udgravninger på historisk kendte steder som Aarhus, Roskilde, Ribe, Dannevirke, Trelleborg.

Ægypten har pyramider, sphinxer, relieffer, kongegrave og utallige artefakter fra udgravninger på kendte steder som Kongernes Dal, Keops Pyramide og utallige andre steder jeg ikke kender navnene på.

Mellemøsten er et stort område, som blandt andre omfatter Ægypten, det nuværende Israel, Jordan, Libanon, Palæstina, Syrien, Mesopotamien (dele af Irak og Iran) og områdets historie er uløseligt knyttet sammen.

Arkæologien og Bibelen

Min læsning af litteratur omhandlende den Mellemøstlige historie  har ledt mig til den konklusion at Bibelen er korrekt når den udtaler sig om lande,  byer, begivenheder, folk, enkelt personer, regenter, konger, kejsere, hærførere og meget mere.

Når Bibelen på den måde viser sig at være pålidelig og troværdig bliver indholdet meget mere relevant, og spørgmålet rejser sig:

Hvilke øvrige udtalelser er så også korrekte?

Kategorier
Eksistens Notater Verdens gang

Dystre udsigter for Kina

Klima forandringer kan gøre Kina ubeboelig

Følgende er en artikel på CNN oversat til dansk.

(CNN) Kinas nordlige slette, et af de tættest befolkede områder på Jorden, er ved at blive verdens mest dødbringende varmebølgezone ved slutningen af dette århundrede, siger forskerne.

Ny videnskabelig forskning tyder på, at medmindre der er store nedskæringer i CO2-udslippet, vil klimaændringerne føre til fugtige varmebølger, som kunne flytte området “mod grænserne for beboelighed” i 2070.

Resultaterne af undersøgelsen af Kinas nordlige slette, som omfatter hovedstaden Beijing, er særligt bekymrende, fordi mange af regionens 400 millioner mennesker er landmænd udsat for klimatiske forhold.

Undersøgelsen sagde, at varme og høj luftfugtighed kan skabe forhold, der dræber selv sunde mennesker inden for seks timer når de opholder sig udendørs.

“Dette sted bliver det hotteste sted for dødelige varmebølger i fremtiden,” sagde professor Elfatih Eltahir fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), der ledede den nye undersøgelse.

“Kina er i øjeblikket den største bidragyder til udledningen af drivhusgasser med potentielt alvorlige konsekvenser for sin egen befolkning,” siger Eltahir, der specialiserer sig i hydrologi og klimavidenskab.

“Fortsættelse af de nuværende globale emissioner kan begrænse levevilkårene for den mest folkerige region i det mest folkerige land på Jorden,” sagde Eltahir.

Virkningerne af klimaændringer

Fremskrivningerne er baseret på forskning, der viser, at mennesker ikke kan overleve over en vis tærskel for temperatur og fugtighed.

Denne tærskel blev bestemt af en måling kaldet Wet-Bulb temperaturen (WBT), som måles ved at pakke en våd klud omkring en pære (eller føler) på et termometer, og så fordampning af vandet afkøler pæren.

Med Wet-Bulb temperatur på 35 grader Celsius, kan en sund person ikke overleve udendørs i mere end seks timer, har forskning vist.

MIT-undersøgelsen viser, at risikoen for dødelige varmebølger øges væsentligt på grund af intensiv vanding i denne relativt tørre, men yderst frugtbare region.

Den nye undersøgelse viste, at medmindre drivhusemissionerne bliver nedbragt, vil den dødelige Wet-Bulb temperatur på 35 grader Celsius blive nået flere gange i den nordlige sletteområde mellem 2070 og 2100.

Øget sårbarhed over for varme opstår, fordi vandingen udsætter mere vand for fordampning, hvilket fører til højere fugtighed i luften, end der ellers ville være til stede og det forværrer de fysiologiske belastninger af temperaturen, ifølge rapportens forfattere.

“Vanding forstærker klimaændringernes indvirkning,” sagde Eltahir. Der har været en betydelig stigning i ekstreme varmebølger i regionen allerede i de sidste 50 år, tilføjede han.

Rapporten fastslår, at sletten ved et “business-as-usual” -scenarie af drivhusgasemissioner sandsynligvis vil opleve dødelige varmebølger … som overstiger tærskelværdien, der definerer, hvad kinesiske landmænd kan udholde, under udendørs arbejde uden aircondition.”

Den konkluderer at betingelserne “kan nødvendiggøre samtidig udvikling af effektive tilpasningsforanstaltninger til folkesundhed for at undgå de dødbringende virkninger af fremtidige varmebølger.”

Kilde: CNN

Kategorier
Eksistens Notater

Var Jesus Messias – verdens Frelser?

Jeg læste denne artikeljw.org

Det er trosstyrkende at vide at de profetier, som er i Den Gamle Bog Bibelen om den, der skulle blive verdens Frelser ikke kunne passe på forskellige personer gennem tiden, ligesom den heller ikke skal opfyldes i fremtiden sådan som jøderne og andre tror den dag i dag.

Hvis du interesserer dig for Bibelen og for vores fremtid på jorden vil jeg anbefale at du læser den.

Du kan også læse Bibelen online og forskellige publikationer der kan styrke din tro.

Kategorier
Eksistens Notater

Hvorfor er Jehovas Vidner ikke en sekt?

 

Begrebet sekt findes ikke i russisk lovgivning

Nu er jeg ikke juridisk ekspert men fik den tanke at muligvis også gælder for andre landes lovgivning. Temaet for dette indlæg er hentet direkte fra en Google oversættelse af denne side på jw-russia.org.

Teksten er ligeledes Google oversat og lyder som følger:

Udtrykket “sekt” i russisk lovgivning har ikke en juridisk definition. I stedet virker loven på begreberne “religiøs forening”, “religiøs gruppe”, “religiøs organisation”. Ikke et af betydningerne af ordet “sekte” gælder for Jehovas Vidner.

Jehovas Vidner er ikke en sekt inden for den snævre videnskabelige betydning af udtrykket. Begrebet “sekt” anvendes i religionssociologien til at udpege en af ​​de religiøse foreninger, sammen med de to andre – “kirkesammenhæng” og “kirke”. Videnskabens forskere er enstemmige, fordi Jehovas Vidner ikke kan typologiseres som en sekt. Encyclopedia Britannica definerer denne religion, som forener over 8 millioner aktive tilhængere i mere end 200 lande i verden som en betegnelse.

Jehovas Vidner er ikke en kult i en national forstand. Ifølge Ushakovs forklarende ordbog er sekten “et religiøst samfund bestående af mennesker, der har brudt sig væk fra den herskende kirke og har vedtaget en ny doktrin” . Jehovas Vidner er aldrig brudt væk fra de herskende kirker, men er uafhængigt af Bibelen studiegruppen. Til denne dag, studiet af Den hellige Skrift er hjørnestenen og den “visitkort” af deres aktivitet. De udgiver den mest populære religiøse tidsskrift i verden og opmuntrer til bibelsk uddannelse.

Ordbogen Ushakova giver en mere definition af ordet “sekt”: “Indhegnet fra kommunikation med andre, en selvstændig gruppe af personer”. Religiøse lærde Sergei Ivanenko, der har afsat sin doktorsafhandling til studiet af denne religion, skrev: “Epithetet” sekterisk “anvendes normalt til mennesker dyster, aggressive, forbandede. Jehovas Vidner er efter min mening det nøjagtige modsatte af dette billede. De opfører sig åbent, giver indtryk af frie mennesker, der er åbne for den moderne verden og stræber efter at gøre folk bedre ved deres forkyndelse af Bibelen. ” Jehovas Vidner lukker ikke sig fra mennesker. Tværtimod er det velkendt, at de selv kommer til folk for at tale med dem om Bibelen. Jehovas Vidner bygger ikke klostre og bor ikke som eremitter, men de lever og arbejder side om side med deres medborgere af alle synspunkter og trosbekendelser. Jehovas Vidner for almenvellet nyttig aktivitet gentagne gange bemærket priser.

Uetisk brug af udtrykket “sekt” Jehovas Vidner bekræftede i sin dom, domskammeret om Information Tvister under præsidenten for Den Russiske Føderation (1998): “The Trial Afdeling bemærker også, at sådan noget som en” sekt “eksisterer ikke i den russiske lovgivning. Samtidig er udtrykket på grund af de nuværende sociale repræsentationer har helt sikkert en negativ betydning, og bruge det, kan journalisterne fornærme de følelser af troende. ” Ifølge den russiske forfatning, alle religioner i landet er lige og religiøs diskrimination og ydmygelse på grund af religion er forbudt.

Hængende etiketter som “sekt” er et tegn på stereotyp tænkning, der fører til, at en person tager ineffektive og fejlagtige beslutninger. Personlig bekendtskab med Jehovas Vidner, der bor i nabolaget, vil bidrage til at sikre sig: de er almindelige mennesker, der dybt tror på Gud og oprigtigt ønsker gode til deres naboer.

Kategorier
Eksistens Notater Verdens gang

Dennis Kristensen – uretfærdigt fængslet i Rusland

Fængslingen forlænget til 1. august 2018

Følgende er Google oversat fra jw-russia.org

I hvert fald indtil 1. august 2018 er tilbageholdelsen af ​​Dennis Christensen, en dansker, der er blevet tilbageholdt i ca. 9 måneder i fængslet fængslet på grund af hans Jehovas Vidners religion, blevet forlænget. Beslutningen om at forlænge arrestationen den 22. februar 2018 blev truffet af Alexei Rudnev, en dommer i Zheleznodorozhny distriktsdomstolen i Orel.

I mellemtiden blev den 26. februar 2018 begyndelsen af ​​de vigtigste høringer i straffesagen mod Denis Christensen planlagt. Han er anklaget for at fortsætte aktiviteterne i organisationen af ​​Jehovas Vidner, som blev afviklet af retten. Faktisk har Christensen intet at gøre med denne organisation. Han brugte kun retten til at “alle” er garanteret af Den Russiske Føderations forfatning, nemlig retten til at have religiøs overbevisning og handle i overensstemmelse med dem.

Der kan læses mere på den engelske jw.org og den vil snart kunne læses på den danske.

Kategorier
Notater Verdens gang

365 dage om året


Gang dette med 2,5 – det er ca antallet af spinkle nordkoreanske fiske både der driver i land på Japans kyst.

CNN har rapporteret om dette og i rapporten lyder det at fiskerne ombord som regel er døde. Og man ved ikke hvor mange der slet ikke driver i land men forsvinder på havet.

Dette er endnu en af de grimme bagsider af menneskers trang til at herske over andre.

KAN VI LØSE PROBLEMERNE I VERDEN?

“Mennesker kan selv løse deres problemer.” Det er en opfattelse der i manges ører lyder tiltalende. Hvorfor? Hvis denne påstand var rigtig, ville det betyde at mennesker kunne klare sig uden Guds vejledning, og at de kunne gøre hvad de ville. Og tanken om at mennesker selv kan løse deres problemer, kan lyde overbevisende, for ifølge nogle undersøgelser er krig, kriminalitet, sygdom og fattigdom på tilbagetog. En rapport siger: “Grunden til at menneskeheden klarer sig bedre, er at mennesker har besluttet at gøre verden til et bedre sted.” Er en kommentar som den en indikation af at mennesker endelig er ved at få bugt med problemerne i verden? For at finde svaret vil vi se nærmere på nogle af de problemer.

Krig: Det anslås at der døde mere end 60 millioner mennesker i de to verdenskrige. Siden Anden Verdenskrig er mennesker bestemt ikke blevet bedre til at undgå væbnede konflikter. I 2015 var det samlede antal af mennesker der var fordrevet fra deres hjem som følge af krig eller forfølgelse, steget til over 65 millioner. Det anslås at 12,4 millioner blev fordrevet i det år alene.

Kriminalitet: Visse former for kriminalitet er ganske vist faldende nogle steder, men andre typer, såsom cyberkriminalitet, vold i hjemmet og terrorisme, stiger med alarmerende hast. Dertil kommer at korruption er blevet værre på globalt plan. Mennesker er altså ikke i stand til at fjerne kriminalitet.

Sygdom: Nogle sygdomme har man fået kontrol over. Men en rapport der blev udgivet i 2013, angiver at der hvert år dør hele ni millioner mennesker af hjertesygdomme, slagtilfælde, kræft, luftvejssygdomme og diabetes inden de er blevet 60 år.

Fattigdom: Ifølge Verdensbanken er antallet af mennesker der lever i ekstrem fattigdom, alene i Afrika steget fra 280 millioner i 1990 til 330 millioner i 2012.

De nuværende økonomiske og politiske systemer er præget af selviskhed. Det er klart at egoistiske mennesker ikke kan afskaffe krig, kriminalitet, sygdom og fattigdom – det kan kun Guds rige. Tænk over hvad Jehova ifølge Bibelen vil gøre for mennesker.

Krig: Guds rige vil ikke alene fjerne krig, men også de dybereliggende årsager til krig, blandt andet egoisme, korruption, patriotisme, falsk religion og endda Satan Djævelen. – Sl. 46:8, 9

Kriminalitet: Guds rige lærer allerede millioner af mennesker at vise hinanden kærlighed og tillid – noget som ingen anden regering har været i stand til. – Es. 11:9.

Sygdom: Jehova vil give sit folk et perfekt helbred. – Es. 35:5, 6.

Fattigdom: Jehova vil fjerne al fattigdom og sørge for at hans folk kommer til at trives i åndelig og fysisk forstand, hvilket er af meget større værdi end materiel velstand. – Sl. 72:12, 13.

Kilde: Vagttårnet, november 2017

Kategorier
Eksistens Notater

Solsystemet – 2018

Spetakulære begivenheder i solsystemet” er overskriften på en artikel på dr.dk.

Her opremses følgende hændelser vi kan se frem til i 2018

  1. Måneformørkelse og ‘blå måne’
  2. Nordlys
  3. Mars, Jupiter, Staturn og Venus kan ses
  4. Meteor sværmene Lyriderne og Eta-Aquariderne
  5. Blodmåne
  6. Meteor sværmen Persiederne
  7. Meteor sværmene Orionider og Leoniderne
  8. Små meteor sværme bl.a Geminiderne

Som vågne kristne kommer vi med det samme til at tænke på Jesus’ ord i Lukas kapitel 21 (se også Mattæus 24:29, Markus 13:24, Åbenbaringen 5:12, Esajas 57:20 og Åbenbaringen 17:15)

Og der vil være tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden angst blandt nationerne, som ved hverken ud eller ind på grund af havets larmen og [dets] oprør, 26 mens mennesker besvimer på grund af frygt og det de venter der kommer over den beboede jord; for himlenes kræfter skal rystes. 27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. 28 Men når disse ting begynder at ske, da ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres befrielse nærmer sig.“ – Lukas 21:25-28

Se også dette notat

Kategorier
Notater Verdens gang

Det sker – Rusland, Skt. Petersborg, Stævnehal beslaglagt

Når man kigger tilbage i historien kan man se at det aldrig går godt når man tager noget der tilhører Jehova.

I beretningen om Akan læser vi at han og hans familie mistede livet da han tog noget der var viet til Jehova.

Profeten Malakias udtaler på Jehovas vegne i forbindelse med ofrene som hans folk bragte og de bragte ikke det de havde lovet men tog det bedste til sig selv og gav Jehova det dårlige.

Uanset hvordan der bliver stjålet fra Jehova så har det konsekvenser.

Kategorier
Eksistens Notater

Definitioner

Hvad er lykke?

Lykke kan beskrives som vedvarende velvære. Det indbefatter følelser der spænder fra tilfredshed til en dyb og intens glæde samt et naturligt ønske om at denne
tilstand må fortsætte. Derudover beskrives lykke som en rejse og ikke som en destination eller et mål, hvilket understreger at der er tale om en igangværende tilstand. Så hvis man tænker ‘jeg bliver lykkelig når …’, udskyder man i virkeligheden lykken.

Hvad er tilgivelse?

Tilgivelse betyder at man holder op med at være vred og bitter, og at man ikke overvejer at gøre gengæld. Det vil ikke sige at man ser igennem fingre med en forkert handling, bagatelliserer den eller lader som om den slet ikke er blevet begået. Tilgivelse er derimod et velovervejet personligt valg der udspringer af et oprigtigt ønske om at skabe fred og om at opbygge og bevare et godt forhold til den anden part.

Artikel Hvad gør dig lykkelig?
Lykke på ordnet.dk
At tilgive på ordnet.dk